Dementia, Education, Approach, Life

Image module

Het aantal mensen met de diagnose dementie neemt de komende jaren toe. Dit heeft sociaal, economisch grote gevolgen en de druk op het zorgdomein zal hierdoor sterk stijgen. De ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie hebben door deze toename en kosten grote impact op de samenleving en zijn speerpunt binnen de gezondheidzorg in EU-lidstaten. Door deze impact van de problematiek hebben veel Europese landen nationale dementie plannen gelanceerd. Deze plannen omvatten vele initiatieven die in de zorg moeten worden uitgevoerd. In de meer welvarende landen, wordt nieuwe technologie ontwikkeld en ingevoerd. Er lijkt echter een gat te zitten tussen aan de ene kant: al het onderzoek wat gedaan is, alle bestaande kennis, het bewustzijn en de enorme hoeveelheid geld dat uitgegeven wordt – en aan de andere kant: de geringe prioriteit die tot nu toe aan dit onderwerp wordt gegeven in de opleiding van het (basis)personeel in de zorg in Europa.

Onze video

Our Policy Report

Image module

Policy Report

Ons Nieuws

Image module

Doelgroep

De doelgroepen van dit project zijn:

  • PRAKTIJKBEGELEIDERS EN DOCENTEN VAN ZORGOPLEIDINGEN

  • STUDENTEN VAN ZORGOPLEIDINGEN

  • MEDEWERKERS ZORGINSTELLINGEN

  • BELEIDSMEDEWERKERS VAN ONDERWIJSINSTELLINGEN IN DE ZORG

Ook familieleden van mensen die lijden aan dementie zullen profiteren van de resultaten van dit project. Tot slot zal de zorgvrager met dementie baat hebben van de opbrengst van dit project.