Demens, Uddannelse, Tilgang – og Livet

Image module

Antallet af mennesker, som lider af demens, vil over den næste årrække fortsat stige og samtidig vil den socioøkonomiske byrde vokse i takt med udviklingen. Medlemslandene i EU har på grund af denne udvikling og de medfølgende omkostninger og påvirkningen på samfundet besluttet, at demensindsatsen skal have en høj prioritering.
Flere europæiske lande har erkendt udfordringen og derfor er der i flere lande iværksat nationale demenshandleplaner med flere initiativer. I de mere velstående lande udvikles og implementeres også ny teknologi på området. Der synes dog at være en manglende forbindelse mellem: på den ene side al den forskning, der gennemføres, al den eksisterende viden og den enorme mængde penge, der bliver brugt – og på den anden side: den prioritering demensområdet har i uddannelsen af det grundlæggende plejepersonale inden for sundhedsuddannelserne i Europa.

Vores videoer

Hvad er det mest givende for dig, når du arbejder med mennesker med demens? Hvordan udvikler det dig?

Beskriv situationer / øjeblikke / tilfælde, hvor du følte, at du gjorde en forskel for mennesker i dit job (pleje til mennesker med demens)

Hvorfor vil du anbefale at man uddanner sig til at arbejde med personer med demens?

Our Policy Report

Image module

Policy Report

Nyheder fra de deltagende lande (på engelsk)

Image module

Målgrupper

Målgrupperne for projektet er følgende:

  • VEJLEDERE OG UNDERVISERE PÅ SOSU SKOLERNE

  • SOCIAL- OG SUNDHEDSELEVER

  • SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE

  • BESLUTNINGSTAGERE PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

Derudover vil pårørende til mennesker med demens også drage fordel af projektets resultater og i sidste ende også borgeren med demens.