Dementia

Het is algemeen bekend dat het aantal mensen met de diagnose dementie de komende jaren sterk gaat toenemen. Niet alleen in de deelnemende landen van dit project maar in heel Europa, ook wereldwijd, zal deze toename zichtbaar zijn.

De belangrijkste reden voor de toename van dementie is de hogere levensverwachting van mensen.

Wereldwijd zijn er ongeveer 50 miljoen mensen die lijden aan dementie, waarvan 60% in de lage- en midden inkomenslanden.
Elk jaar zijn er bijna 10 miljoen nieuwe gevallen van dementie. Geschat wordt dat 5 tot 8 van de 100 mensen boven de 60 jaar, lijden aan dementie. Het totaal aantal mensen met dementie zal naar verwachting stijgen tot 82 miljoen in 2030 en 152 miljoen in 2050. Deze toename zal voornamelijk mensen treffen in de minder welvarende landen.

Meer dan 7 miljoen Europeanen worden rechtstreeks getroffen door dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is. In 2050 zullen er ongeveer 18.660.000 Europeanen gediagnosticeerd zijn met dementie. (Bron: WHO).

Omdat het aantal mensen met dementie in de toekomst zal toenemen heeft dit ook grote sociale en economische gevolgen.
De ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie hebben door hun prevalentie, de kosten en grote impact op de samenleving, prioriteit binnen de gezondheidzorg in EU-lidstaten gekregen.

De meeste Europese landen herkennen de uitdaging die voor ons ligt en hebben nationale dementie plannen gelanceerd met vele initiatieven die uitgevoerd moeten worden.
In de landen met een hogere welvaart worden nieuwe technologieën ontwikkeld en geïmplementeerd in de zorg.

Er lijkt echter geen goede aansluiting te zijn tussen aan de ene kant: al het onderzoek wat gedaan is, de bestaande kennis, het bewustzijn, de enorme hoeveelheid geld die uitgegeven wordt – en aan de andere kant: de prioriteit die gegeven wordt aan dit onderwerp in de zorgopleidingen van het (basis)personeel in de zorg in Europa.

DOELGROEP

De doelgroepen van dit project zijn:
• Praktijkbegeleiders en docenten van zorgopleidingen
• Studenten van zorgopleidingen
• Zorgverleners
• Beleidsmakers van onderwijsinstellingen
Familieleden en bovenal zorgvragers die lijden aan dementie zullen profiteren van de resultaten van dit project.

In two of the partner countries, Holland and Denmark, elder care, including care of people with dementia, is institutionalized – it is the responsibility of society. However in Greece and Italy, the overwhelming majority of those who suffer from this disease are cared for by their relatives, who invest their time and money in the care.

DOELSTELLINGEN

De doelstellingen zijn:
• Het verbeteren van de competenties van docenten en praktijkbegeleiders, die betrokken zijn bij het opleiden van zorgverleners voor patiënten met dementie
• Verbeteren van de competenties van zorgverleners voor patiënten met dementie
Dit omvat niet alleen het vergaren van nieuwe kennis, maar ook de benadering van mensen die lijden aan dementie.
• De samenwerking tussen zorginstellingen en onderwijsinstellingen uit te breiden en te verbeteren.
• De status van zorg voor mensen met dementie te verhogen omdat het nu een lage status heeft.
• Door de zorg voor dementie en zorg in het algemeen aantrekkelijker te maken, wordt het makkelijker om personeel te werven.
• Suggesties en adviezen te geven aan de onderwijs beleidsmakers op het gebied van basisgezondheidszorg.

Ondanks alle feiten over dementie die hierboven zijn genoemd, onder het kopje dementie, wordt er hier een lage prioriteit in de basisopleiding aan gegeven. Net als in andere Europese landen is dit eveneens het geval in de Nederlandse gezondheidszorg en welzijn opleidingen voor helpende en assistent.

ALLEEN IN EUROPA?

Omdat de zorg voor mensen met dementie in verschillende Europese landen sterk verschilt is dit project internationaal opgezet.
Het is de bedoeling om de beste werkwijze en ervaringen inclusief de verschillende benadering van mensen met dementie uit te wisselen.
Wat kunnen we van elkaar leren over deze zorg, de rehabilitatie en tot slot de benadering van de zorgvrager?
Hoe kan erkenning van procedures en werkwijze van andere landen ons helpen de zorg te verbeteren? Hoe kunnen we samen nieuwe dingen ontwikkelen? Dit is wat we met elkaar gaan uitvinden in het DEAL-project.