Praktijk

Door de verschillende nationale omstandigheden in Denemarken, Nederland, Italië en Griekenland, zullen de ontwikkelde elementen deels hetzelfde zijn voor alle landen en zal het deels verschillen van land tot land. Het deel dat hetzelfde is voor alle landen zal beschikbaar zijn in Engels en worden vertaald in de nationale taal. De delen die vooral gerelateerd zijn aan de specifieke condities van een van de landen, zal alleen in de desbetreffende taal beschikbaar zijn.
De elementen zullen bestaan uit tekst, praktijkvoorbeelden, video’s, oefeningen, rollenspellen, quizzen voor de deelnemers en een handleiding voor docenten. Hierin staat informatie over het nationale dementieplan van ieder land, informatie over recent onderzoek en referenties. Het materiaal en de docentenhandleiding zal via internet beschikbaar worden gesteld.
Het is voor het eerst dat dit soort trainingsprogramma’s en materiaal op deze wijze worden gemaakt. Een nauwe samenwerking tussen onderwijsinstellingen en zorginstellingen en daarnaast de input van de ervaringen van verschillende benaderingen van zorg voor dementie uit de deelnemende landen heeft dit tot stand gebracht.
Doordat het programma is ontstaan door samenwerking tussen onderwijs- en praktijkinstelling op nationaal niveau en praktisch georiënteerd is, is het bruikbaar voor toekomstige scholing en constante bijscholing in de praktijk voor zorg rondom dementie.