Undervisningsmaterialet

DEAL undervisningsmaterialet bygger på et samarbejde mellem undervisningsinstitutioner og plejeinstitutioner i fire forskelige europæiske lande: Danmark, Italien, Grækenland og Holland.

Det er udviklet på baggrund af tilbagemeldinger fra workshops, der blev afholdt i foråret 2019 af projektpartnerne i DEAL projektet. I Danmark deltog medarbejdere fra SOSU Østjylland og DemensCentrum Aarhus i workshopperne. Materialet bygger på eksempler fra praksis i de forskellige lande, der har deltaget i projektet, både hvad angår indhold, metode og tilgang.

Der er store forskelle på forholdene i Danmark, Italien, Holland og Grækenland. Det gælder generelt for de pågældende samfund men i særdeleshed for forholdene for demente. Derfor findes nogle af elementerne i undervisningsmaterialet på alle partnersprog, mens andre kun findes på de enkelte modersmål, fordi de omhandler forhold, der er specifikke for de pågældende lande.

Materialet består af tekster, cases, videoer, øvelser, rollespil og quizzer til omsorgsgivere og elever/studerende samt en Vejledning til Undervisere, der bl.a. indeholder de enkelte landes nationale demensplaner samt forskningsresultater på området.

Både materialet og Vejledning til Undervisere kan findes på nettet