Demens

Det er bestemt ikke noget nyt, at antallet af personer med demens vokser hurtigt – ikke kun i de lande, der er med i dette projekt, men i hele Europa og over hele verden.

Folk lever længere, og det er den vigtigste årsag til stigningen i antallet af mennesker, der er berørt af demens.

På verdensplan har omkring 50 millioner mennesker demens. Heraf bor næsten 60% i lav- og mellemindkomstlande. Hvert år er der næsten 10 millioner nye tilfælde. Den estimerede andel af den samlede befolkning på 60 år og derover med demens på et givet tidspunkt er 5 til 8 pr. 100 mennesker. Det samlede antal personer med demens forventes at nå 82 millioner i 2030 og 152 i 2050. Meget af denne stigning kan tilskrives det stigende antal mennesker med demens, der bor i lav og -mellemindkomstlande.

Mere end 7 millioner europæere er direkte påvirket af demens, hvoraf Alzheimers sygdom er den mest almindelige form. I 2050 vil der være ca. 18,66 millioner europæere med en demenssygdom. (Kilde: WHO). Tal fra det danske demensforskningscenter fortæller os, at antallet af personer, der er diagnosticeret med demens i Danmark, vil stige fra 87.319 i 2017 til 149.882 i 2040.

Som vi kan se, vil antallet af mennesker, der lider af demens, stige i fremtiden og den socioøkonomiske byrde vil derfor fortsat vokse. Alzheimers sygdom og andre demensformer har på grund af deres udbredelse, omkostningerne forbundet med dem og den dybe indvirkning, de har på samfundet, en høj prioritet inden for folkesundheden i EU’s medlemsstater.

Eftersom de fleste europæiske lande anerkender den udfordring, de står overfor, har de lanceret nationale demensplaner med mange initiativer, der skal gennemføres. I de mere velhavende lande udvikles og implementeres ny teknologi på området.

Der ser dog ud til at være en manglende forbindelse mellem på den ene side: al den udførte forskning, al den eksisterende viden, bevidstheden, de enorme beløb, der bruges – og på den anden side: den prioritet, dette emne er givet i uddannelsen af det grundlæggende plejepersonale i plejeuddannelserne i Europa.

Målgrupper

De direkte målgrupper for aktiviteterne i dette projekt er følgende:
• Undervisere og lærere i omsorgsuddannelserne
• Studerende på omsorgsuddannelserne
• Omsorgspersonale
• Beslutningstagere inden for uddannelse

Imidlertid vil pårørende til personer med demens også drage fordel af projektresultaterne og det samme vil i sidste ende de borgere, der lider af demens.

Vore mål

Målene er:
• at forbedre kompetencerne i forhold til demens blandt lærere og undervisere, der uddanner og efteruddanner plejepersonale
• at forbedre kompetencerne i forhold til demens blandt omsorgsgivere

Dette omfatter ikke kun at erhverve sig viden, men også at overveje tilgangen til mennesker med demens
• at udvide og kvalificere samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og plejeorganisationer
• at hæve demensplejens status, da det er et felt med lav status inden for omsorgsområdet.
• at gøre det mere attraktivt og dermed lettere at ansætte personale til denne form for pleje – og til pleje generelt
• at give forslag og anbefalinger til beslutningstagerne inden for de grundlæggende sundhedsuddannelse.
På trods af de kendsgerninger om demens, der er nævnt i ovenstående, prioriteres emnet ”demens” lavt i de grundlæggende plejeuddannelser, for eksempel i de danske social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentuddannelser.

Kun i Europa?

Dette projekt gennemføres i internationalt regi, fordi vi ønsker at udveksle erfaringer og bedste praksis mellem meget forskellige måder at give omsorg til mennesker med demens i forskellige lande – inklusive tilgangen til den person, der har behov for plejen. Hvad kan vi lære af hinanden med hensyn til pleje, rehabilitering og sidst men ikke mindst holdning og tilgang? Hvordan kan kendskab til procedurer og praksis i andre lande hjælpe os med at forbedre vore egne. Og hvordan kan vi udvikle nye ting sammen? Det er, hvad vi vil finde ud af i DEAL-projektet.