ΑΝΟΙΑ

Όλοι γνωρίζουν ότι ο αριθμός των ατόμων με άνοια αυξάνεται ραγδαία – όχι μόνο στις χώρες που εκπροσωπούνται σε αυτό το έργο, αλλά σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και αυτός είναι ο κύριος λόγος για την αύξηση του αριθμού των ατόμων που πάσχουν από άνοια.

Σε όλο τον κόσμο, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν άνοια, με σχεδόν 60% να ζουν σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα. Κάθε χρόνο, υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις. Η εκτιμώμενη αναλογία του γενικού πληθυσμού ηλικίας 60 ετών και άνω με άνοια στη δεδομένη χρονική στιγμή είναι μεταξύ 5 και 8 ανά 100 άτομα. Ο συνολικός αριθμός ατόμων με άνοια αναμένεται να φτάσει τα 82 εκατομμύρια το 2030 και το 152 το 2050. Πολλά από αυτά τα ποσοστά οφείλονται στον αυξανόμενο αριθμό ατόμων με άνοια που ζουν σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα.

Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πλήττονται άμεσα από την άνοια, η οποία είναι η πιο κοινή μορφή της νόσου του Alzheimer. Μέχρι το 2050, θα υπάρχουν περίπου 18,66 εκατομμύρια Ευρωπαίοι με ασθένεια άνοιας. (Πηγή: WHO). Τα στοιχεία, από το Κέντρο Έρευνας για την Άνοια στην Δανία, λένε ότι ο αριθμός των ατόμων που διαγνώστηκαν με άνοια στη Δανία θα αυξηθεί από 87.319 το 2017 σε 149.882 το 2040.

Όπως μπορούμε να δούμε, στο μέλλον, ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από άνοια θα αυξηθεί και κατά συνέπεια, το κοινωνικοοικονομικό βάρος θα συνεχίσει να αυξάνεται. Λόγω της επικράτειάς τους, του κόστους και των βαθιών επιπτώσεων στην κοινωνία, η νόσος του Alzheimer και άλλες μορφές άνοιας είναι προτεραιότητες της δημόσιας υγείας στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Καθώς οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αναγνωρίζουν την πρόκληση που αντιμετωπίζουν, έχουν ξεκινήσει εθνικά σχέδια για την άνοια, με πολλές πρωτοβουλίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Στις πλουσιότερες χώρες, αναπτύσσεται και υλοποιείται νέα τεχνολογία στον τομέα αυτό.

Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει μια έλλειψη σύνδεσης, από τη μία: όλη η έρευνα που πραγματοποιήθηκε, όλη η υπάρχουσα γνώση, η συνειδητοποίηση, το τεράστιο ποσό των χρημάτων που δαπανώνται – και από την άλλη: η προτεραιότητα που δίνεται στο θέμα αυτό στην εκπαίδευση το βασικό προσωπικό φροντίδας στις παιδαγωγικές σπουδές στην Ευρώπη.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι άμεσες ομάδες-στόχοι των δραστηριοτήτων αυτού του έργου είναι οι εξής:
• Εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί σε θέματα φροντιστών
• Οι σπουδαστές στις σχολές φροντίδας
• Το προσωπικό φροντίδας
• Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης
Ωστόσο, οι συγγενείς των ατόμων με άνοια θα επωφεληθούν επίσης από τα αποτελέσματα του έργου αφού ο τελικός δικαιούχος είναι το άτομο που πάσχει από άνοια.

Σε δύο από τις χώρες εταίρους, την Ολλανδία και τη Δανία, η φροντίδα των ηλικιωμένων, περιλαμβανομένης της φροντίδας ατόμων με άνοια, είναι θεσμοθετημένη – είναι ευθύνη της κοινωνίας. Ωστόσο, στην Ελλάδα και την Ιταλία, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που πάσχουν από αυτή την ασθένεια φροντίζουν οι συγγενείς τους, οι οποίοι επενδύουν το χρόνο και τα χρήματά τους στη φροντίδα.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι είναι:
• βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών που διδάσκουν και εκπαιδεύουν τους φροντιστές σχετικά με την άνοια
• να βελτιώσουν τις ικανότητες των χορηγών φροντίδας σε σχέση με την άνοια
Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο την απόκτηση της “τεχνικής” γνώσης αλλά και την προσέγγιση των ατόμων με άνοια.
• να επεκτείνει και να βεβαιώσει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανώσεων που παρέχουν φροντίδα
• να αναβαθμίσει την κατάσταση της περίθαλψης για τα άτομα με άνοια, καθώς είναι μια ευαίσθητη περιοχή στον τομέα της περίθαλψης. Για να γίνει πιο ελκυστική και, επομένως, ευκολότερη η πρόσληψη προσωπικού για αυτό το συγκεκριμένο είδος φροντίδας – και γενικότερα, φροντίδα
• να υποβάλλει προτάσεις και συστάσεις προς τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στον τομέα της βασικής εκπαίδευσης για την υγειονομική περίθαλψη. Παρά τα γεγονότα σχετικά με την άνοια που αναφέρονται παραπάνω, στο θέμα της «άνοιας» δίνεται χαμηλή προτεραιότητα στις βασικές μορφές φροντίδας ή περίθαλψης και αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να αλλάξουμε.

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ;

Το έργο αυτό διεξάγεται διεθνώς, επειδή θέλουμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές μεταξύ πολύ διαφορετικών τρόπων φροντίδας ατόμων με άνοια, σε διάφορες χώρες – συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης του ατόμου που χρειάζεται τη φροντίδα. Τι μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλο όσον αφορά τη φροντίδα, την περίθαλψη και, τουλάχιστον, αλλά όχι λιγότερο, την προσέγγιση; Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις διαδικασίες και τις πρακτικές από άλλες χώρες να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε. Και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε νέα πράγματα μαζί; Αυτό θα δούμε στο πρόγραμμα DEAL.