Εκπαίδευση

Οι εταίροι του Έργου DEAL από τη Δανία, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση, συνεργάστηκαν για την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προέκυψε από πολύμηνη εργασία των εταίρων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των φροντιστών ατόμων με άνοια. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις κάθε χώρας στη φροντίδα ατόμων με άνοια, καθώς και τα workshops που οργανώθηκαν στις χώρες των εταίρων του Έργου, συνέβαλαν στην καταγραφή των αναγκών των φροντιστών ατόμων που πάσχουν από άνοια.

Το online εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φροντίδα ασθενών με άνοια» απευθύνεται σε επαγγελματίες και μη, φροντιστές ατόμων με άνοια, καθώς και σε σπουδαστές Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας. Αποτελείται από 8 ενότητες και η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση.